ISO cysterny kontenerowe chemiczne IMO-1 ciecze niebezpieczne UBH, ADR L4BN, 30.000 l. rok 2000Kategoria:

Kontenery Cysterny

Numer pozycji:tank-container/N_t../IMO1_30000_L4BN
Marka:UBH, ADR L4BN, 30.000 l.
Ilo?? przedzia?ów:1
Cysterna: UBH
Ci??ar w?asny: 4,120 t
Wyposa?enie: Klasyfikacja, kontenery cysterny: IMO-1 - Płyny i ciecze Niebezpieczne, Transport i magazynowanie produktów chemicznych, Transport i magazynowanie biopaliw oraz biodiesel, Transport i magazynowanie alkoholu, Kontener cysterna chemiczna , Zbiornik na odpady płynne, Idealne do transportu morskiego, drogowego i szynowego, Wysokiej wartości fabrycznie montowana izolacja z solidnym zewnętrznym płaszczem, Ciśnieniowy podgrzewacz parowy, Górny właz, Zawór opróżniania całkowitego, Dolny rozładunek, Centralne wyjście, Zbiornik testowany pod ciśnieniem, Możliwość składowania na sobie kontenerów, Przedział pojedynczy, Platforma aluminiowa, Drabinka, Wymiary zgodne z normami ISO, Zabezpieczenie przed uderzeniem, Rama ze stali, Materiał strukturalny Inox 316 L, Armatura i włazy jak w standardowych cysternach ISO, Kontener częściowo pomalowany - obramowanie, Cysterna będzie dostarczona odnowiona, certyfikat mycia, hydro test, certyfikat, Płatność przed odbiorem (dostawą)
Masa ca?kowita: 34,000 t
Pojemno??: 30000 l.
Stan techniczny: Bardzo dobry
Odbiór: Holandia
Ilo?? sztuk: 20
Stan: U?ywany
Cena Netto:16 500.00 EUR


Euro Truck

56-400  Oleśnica
NIP: PL9111724912
Regon: 932176884
Kontakt:
tel.: +48 788 348 888
tel.:
fax.:
e-mail: eurotrucks@interia.eu