Polecają Nas

Newsletter


Leasing

Leasing operacyjny

to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

Leasing finansowy

to rodzaj leasingu, w którym nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej część odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. W przypadku tej formy finansowania przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. W leasingu finansowym nie ma wykupu. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Jaki Leasing wybrać ?

Podstawową różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to zasadniczy wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu.

Przeważnie z uwagi na niższe koszty początkowe (czyli mniejsze zaangażowanie wkładu własnego) przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej wybierają leasing operacyjny - średnio zawieranych jest tak ok. 85% wszystkich umów leasingowych. Pozostałe 15% to umowy zawierane na leasing finansowy, przy których cały VAT od środka trwałego należy uiścić z góry, dlatego na tę formę leasingu decydują się z reguły duże korporacje, które posiadają więcej gotówki.

W przypadku, gdy przewidywany okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, wówczas zalecaną formą jest leasing operacyjny. Taka forma pozwala na zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów, a przez to zmniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych w okresie trwania umowy. Inaczej jest w leasingu finansowym, gdzie okres ten uzależniony jest od okresu amortyzacji danego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, przewidzianego przez przepisy podatkowe. Leasingobiorca może dokonywać jedynie odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość 7opłat leasingowych w danym roku podatkowym.

Umowa z gwarancją satysfakcji

Oferta z niską wpłatą własną - szybka decyzja o przyznaniu leasingu - podpiszemy umowy w Państwa firmie lub w przedstawicielstwie - znajdziemy finansowanie na szeroką gamę maszyn i urządzeń dla różnych branż - polecimy atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe z rozłożoną składką na miesięczne raty - zapewniamy minimum formalności.

Usługa bezpłatna bez opłat i prowizji !

Zapewniamy wybranie optymalnej oferty z rynku pojazdów i zapewnienie Państwa firmie możliwie najkorzystniejszych warunków finansowania zakupu środków trwałych. Wszelkie pytania dotyczące Leasingu jakiegokolwiek pojazdu - proszę kliknąć na link : "Zapytaj o Leasing" i wysłać wypełniając krótki formularz który pozwoli na błyskawiczną ocenę zdolności Leasingowej.

Leasing nowych i używanych środków trwałych:


 • - Samochody osobowe,
 • - Samochody ciężarowe,
 • - Ciągniki siodłowe,
 • - Naczepy i Przyczepy,
 • - Autobusy i Autokary,
 • - Maszyny i Urządzenia,
 • - Linie technologiczne,
 • - Nieruchomości.

 • - Waluta: PLN,
 • - Okres leasingu: od 12 do 60 miesięcy,
 • - Dostosowujemy harmonogram spłaty rat leasingowych do indywidualnych Państwa potrzeb.


Polecają Nas

Newsletter

 • © 2021 Euro Truck All Rights Reserved i